ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕСНИКЕ РЕГАТЕ


01.11.- Одржан је састанак у општини Љубовија, који је инициран од стране Одсека за инспекцијске послове безбедности пловидбе, Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, а учешће је узео и шеф Лучке капетаније Сремска Митровица – као надлежна лучка капетанија.

Састанку су присуствовали:
Божидар Јагодић - шеф одсека за инспекцијске послове безбедности пловидбе,
Стеван Живановић - шеф капетаније Сремска Митровица,
Драган Гавриловић - инспектор безбедности пловидбе,
Председник општине Љубовија - Милован Ковачевић,
Начелник општинске управе Љубовија - Мирослав Ненадовић,
Командир СГП "Азбуковица" - Милан Степановић,
Помоћник командира ПС Љубовија - Иван Васић,
Директорка Туристичке организације Љубовија - Слађана Грујичић.

-Представници Лучке капетаније су нас упознали са мерама које треба да реализујемо на Дринској регати, манифестацији чији смо организатори. Како би се безбедност учесника подигла на још виши ниво потребно је да учесници регате испуне следеће услове:
-да региструју своја пловила,
-да чамцем управља лице које има дозволу за управљача чамцем,
-да број лица на пловилу одговара максимално дозвољеном броју за то пловило.

-Организатор је у обавези да организује проверу документације учесника пловидбе. Обавезе учесника и организатора уређује Закон о пловидби лукама у унутрашњим водама.
-Неопходно је на време кренути са апелом и најавом напред наведених услова, како би сви учесници манифестације били на време обавештени.
-Председник општине Љубовија, Милован Ковачевић, је рекао да ће општина обезбедити простор, уколико буде већи број заинтересованих лица, да се обука за управљача чамцем одржи у Љубовији.
-Шеф капетаније Сремска Митровица, Стеван Живановић је рекао да би у случају да буде већи број заинтересованих лица они дошли у Љубовију и изашли у сусрет људима који желе да полажу за дозволу за управљача чамцем.
-Закључак са састанка : неопходно је спровести кампању како бисмо обавестили што шири аудиторијум о неопходним мерама које је поребно предузети, како бисмо безбедност свих учесника Дринске регате подигли на виши ниво. Туристичка о рганизација Љубовија ће објавити на сајт услове и у флајерима који промовишу манифестацију у сегменту - обавезна правила за све учеснике регате.
-Пловила која не подлежу регистрацији су : чамци до 3 метра дужине, без сопственог погона и спортски чамци намењени такмичењу(кајаци, кануи).