ОБАВЕЗНА ПРАВИЛА ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ ДРИНСКЕ РЕГАТЕ ЉУБОВИЈА


 • У регати могу учествовати само пнеуматска пловила (гумена или пластична), друга пловила се не могу пријавити за учешће и уколико се таква пловила појаве на регати то чине противно вољи и без сагласности организатора;
 • Обавезно је пријављивање учесника регате код организатора, општине Љубовија, које се може извршити све до 15 минута пред полазак регате;
 • На регати могу учествовати само регистрована пловила;
 • Пловилима која учествују у регати могу управљати само лица која имају одговарајућу дозволу за управљача чамцем;
 • Пловилом не смеју управљати малолетна лица, нити се у пловилу могу налазити само малолетна лица;
 • Максималан број људи на пловилу не сме бити већи од дозвољеног броја за дато пловило;
 • Сви учесници регате у њој учествују на сопствену одговорност;
 • Учесници регате треба да избегавају употребу алкохола у току трајања спуста и да са собом понесу потребне количине воде за пиће;
 • По могућству, потребно је да свако пловило има неки вид заштите од сунца (тенду или сунцобран);
 • Непливачи не би требало да учествују на регати, а у случају да ипак узму учешћа то чине на сопствену одговорност;
 • Свако пловило треба да има одговарајући број појасева или других средстава за спасавање;
 • Учесницима регате је забрањено бацање смећа у воду или на обалу Дрине, већ се одлагање смећа врши у одговарајуће пластичне кесе које ће организатор ставити свакој посади на располагање, а које ће након пристајања у Љубовију један од чланова посаде убацити у за то одређен контејнер;
 • Учесници регате су дужни да поштују јавни ред и мир, да избегавају инциденте и повреду државне границе.