Rimski most

Nalazi se na reci Ljuboviđi. Potiče još iz rimskog perioda, a sadašnji izgled je dobio u tursko vreme. Rimski most, poznatiji kao "Latinska ćuprija", nalazi se na nekadašnjem karavanskom putu prema Valjevu, gde u netaknutoj prirodi i čistoj Ljuboviđi možete pecati, šetati, sakupljati lekovito bilje.


Uspešno odoleva zubu vremena i ponosno stoji nad čistom, planinskom rekom, dok ga kao biser sa okolnih strana čuvaju oštre stene i planine.