Crkve

Na teritoriji Azbukovice nalazi se 14 crkava i 4 manastira što ukazuje na značaj religije u ovom kraju.


Crkva brvnara u Donjoj Orovici

Posvećena je Saboru Sv. 12 Apostola sa zanimlјivim relikvijama. Vreme nastanka crkve nije sa sigurnošću utvrđeno, ali se smatra da je stara više od 200 godina. U crkvi se nalazi mnoštvo ikona, a četiri su pod zaštitom države i predstavlјaju posebnu vrednost. U blizini crkve nalazi se prangija za koju niko ne zna odakle je, ali zna se da se oglašava na Badnje veče. Za nju je vezan i jedan zanimlјiv običaj: momak koji je hteo da se ženi morao je podići prangiju iznad glave i tako dokazati da je spreman za ženidbu.


Crkva u Selancu

Posvećena je Sv. Apostolima Petru i Pavlu. Nema podataka kada je sagrađena, ali se pretpostavlјa da potiče iz XIII veka. Obnovlјena je 1816. godine i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U crkvi se nalazi kripta - mesto gde su sahranjivani sveštenici, a po legendi i popadija koja je živela 110 godina.

Crkva u Ljuboviji posvećena je Sv. Preobraženju, sagrađena 1932. godine, u moravskom stilu.


Crkva u Gornjoj Ljuboviđi posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, sagrađena 1940. godine.

Crkva u Gračanici posvećena je Vaznesenju Gospodnjem, sagrađena 1903. godine.


Crkva u Arsenovićima posvećena je Sv. Velikomučeniku Dimitriju, sagrađena 1968. godine.

Crkva u Savkoviću (Bobija) posvećena je Sv. mučeniku Knezu Lazaru, sagrađena 1944. godine.

Crkva u Capariću posvećena je Sv. Nikolaju, sagrađena 1932. godine.

Crkva u Vrhpolјu posvećena je Sv. proroku Jeremiji, sagrađena 2000. godine.

Crkva u Gornjoj Trešnjici posvećena je Sv. Nikoli, sagrađena 1839. godine.

Crkva u Orovičkoj planini posvećena je Sv. Velikomučeniku Georgiju, sagrađena devedesetih godina prošlog veka.
Crkva u Uzovnici posvećena je uspenju presvete Bogorodice, građena je od 1935. - 1936. godine u vidu trikonhonsa.
Crkva u Donjoj Ljuboviđi posvećena je Sv. Mariji Magdaleni. Izgradnja ove crkve započeta je 2012. godine
Spomen hram Sv.Stefana Visokog na Mačkovom kamenu posvećen je despotu Stefanu Lazareviću. Izgradnja ovog hrama započeta je 22. oktobra 2017.godine. VERSKI TURIZAM U AZBUKOVICI