TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LJUBOVIJA
LATINICA  |   ĆIRILICA

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini (udruženja)

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini.
Konkursom su predviđeni podsticaji za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostitelјske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.
Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije.
Prilikom dodele sredstava poštovaće se sledeći kriterijumi: 1) reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, ukupan broj lica potreban za realizaciju projekta;
2) ispunjenost cilјeva, odnosno uticaj na razvoj turističkih proizvoda i turističkih prostora, kao i usklađenost sa Strategijom razvoja turizma;
3) ocena srazmernosti traženih sredstava i očekivanih rezultata;
4) održivost projekta;
5) obezbeđenost sufinansiranja iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova EU, donacija, legata, kredita i drugo;
6) ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva odobrena u ranijem periodu.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isklјučivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

     Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2019. godini

     Obrazac zahteva za korišćenje dotacija za projekte promocije i unapređenja turističke ponude kao i projekte edukacije i treninga u turizmu u 2019. godini

     Obrazac izjave 1 - o obezbeđenosti sredstava za realizaciju projekta

     Obrazac izjave 2 - o nepostojanju sukoba interesa

     Ministarstvo državne uprave i lokalne samoprave - Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa


O nama

Turistička organizacija opštine Ljubovija je osnovana sa ciljem valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti i unapređenja i razvoja turizma na teritoriji opštine Ljubovija.

Zadaci Turističke organizacije Ljubovija su:

  • 1. obogaćivanje i podizanje nivoa kvaliteta turističkih sadržaja,
  • 2. organizovanje turističke informativno-promotivne delatnosti,
  • 3. organizovanje manifestacija,
  • 4. unapređenje i promocija,
  • 5. unapređivanje turizma u opštini,
  • 6. učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike,
  • 7. unapređenje uslova za prihvat i boravak turista.