ODLUKA o odlaganju manifestacije DRINSKA REGATA

Na osnovu člana 13. Statuta Turističke organizacije Opštine Ljubovija i člana 30. Poslovnika o radu, Upravni odbor Turističke organizacije na 49. redovnoj sednici održanoj dana 03.07.2020.doneo je

ODLUKU o odlaganju manifestacije DRINSKA REGATA

Obzirom na nestabilnu epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje epidemije korona virusa COVID 19, manifestacija DRINSKA REGATA planirana za 11.07.2020. godine ODLAŽE SE ZA DRUGU SUBOTU AVGUSTA, odnosno 08.08.2020.godine, ako tada bude povolјnija epidemiološka situacija.