ODLUKA o otkazivanju manifestacije DRINSKA REGATA

Na osnovu člana 13. Statuta Turističke organizacije Opštine Ljubovija i člana 30. Poslovnika o radu Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Ljubovija, Upravni odbor Turističke organizacije na 50. redovnoj sednici održanoj dana 04.08.2020.doneo je

ODLUKU o otkazivanju manifestacije DRINSKA REGATA

Obzirom na nestabilnu epidemiološku situaciju i mere za suzbijanje epidemije korona virusa COVID 19, manifestacija DRINSKA REGATA planirana za 11.07.2020. godine, odložena je za drugu subotu avgusta, odnosno 08.08.2020.godine.
Kako se nisu stekli uslovi za održavanje manifestacije "Drinska regata Ljubovija 2020", koja ima za cilј okuplјanje velikog broja učesnika i predstavlјa rizik za širenje epidemije COVID 19, a u skladu sa smernicama nadležnih institucija, ista se OTKAZUJE.

     Odluka o otkazivanju manifestacije DRINSKA REGATA