Kuća za izdavanje "LL"

Kuća za izdavanje "LL" nalazi se u naselјenom mestu Lonjin, udalјenom 5 km od Ljubovije. Kapacitet objekta je 4 individualna ležaja. Gostima je na raspolaganju otvoreni bazen sa mobilijarom za odmor i rekreaciju, uređeno mesto za roštilјanje, pečenjara, sač, zemlјani lonac.
Kontakt telefon: 064/863-2411 Goran Blagojević.