Mali i Veliki Grad

U Gornjoj Trešnjici su ostaci veoma starog utvrđenja, za koje se ne zna pouzdano iz kog je perioda. Mali grad je nepravilne osnove prilagođene terenu sa donžon kulom ovalnog oblika. Njegova visina na nekim mestima iznosi do 7 m.


Na severnom uzvišenju, veoma strmom i sa svih strana nepristupačnom, ali sa dobrim pogledom na dolinu Trešnjice, podižu se ostaci Velikog grada. Izdužena osnova iznosi 20 m u dužinu i 8 m u širinu. Na severnoj strani nalazi se kula masivnih zidova.


Oba utvrđenja zidana su od lomljenog i slabo pritesanog krečnjaka sa čvrstim belim malterom. Nalazi keramike sa Malog grada pripadaju srednjem veku. Ostaci grada udaljeni su oko 6 km od reke Drine i nalaze se na starom putu kojim se išlo iz donjih podrinjskih sela ka Valjevu.